Onze Wereld

Arbeid verricht door vreemdelingen is ook Nijmegen niet vreemd

In de jaren 60 van de vorige eeuw was er een tekort aan goedkope arbeidskrachten in Nederland, waardoor ook Nijmeegse bedrijven, bijvoorbeeld Nyma (gevestigd in het huidige gebouw van de Vasim), of de oude Honigfabriek gastarbeiders naar Nederland haalden.

In tijden van economische crisis zijn (voormalige) gastarbeiders plotseling niet meer welkom. Desondanks blijft de economie wel draaien op buitenlandse arbeiders. Hun spotgoedkope arbeid levert namelijk extra winst op voor de werkgevers. Wij willen dit jaar bijzondere aandacht besteden aan buitenlandse werknemers in precaire omstandigheden en de strijd voor hun rechten.

Vooral migranten van buiten de EU zijn vaak zwaar getroffen: als zogenaamde “illegalen” mogen ze hier officieel niet verblijven – laat staan werken. Zij aan zij met legale en/of autochtone arbeiders doen deze geillegaliseerden hetzelfde werk voor minder loon, hetzelfde werk met minder rechten, ook in Nijmegen. Vaak werken zij hier jaren onder zeer bescheiden omstandigheden voor een hongerloontje. Ze hebben geen recht op een uitkering of ander soort steun.

Maar ook de situatie van veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa, bv Polen, is nauwelijks beter. Ook zij worden vaak op perfide manier systematisch uitgebuit.

Door misbruik te maken van deze kwetsbare groepen zetten werkgevers en passant ook de arbeidsrechten van andere werknemers onder druk. Ook autochtone arbeiders moeten steeds lagere lonen en steeds slechtere arbeidsomstandigheden accepteren, willen ze hun baan behouden. Het is belangrijk om je te beseffen dat de ware strijd niet zou moeten spelen tussen de zogenaamde illegale en legale, of de allochtone en autochtone arbeidskracht, maar tussen degene die het werk doet en de baas die er met de winst vandoor gaat.

Daarom roepen we iedereen op om op 1 mei 2015 met ons de straat op te gaan en je stem te laten horen voor gelijke arbeidsrechten voor iedereen, een einde aan de illegaliteit en een begin van een menswaardig bestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *